Εστιατόρια στον Αδάμα

Αλευρόμυλος Ετσιατόριο

Εστιατόριο Αλευρόμυλος Κυκλαδιτικη Κουζίνα , Αδάμας

 

 

 

Μικρός Απόπλους Εστιατόριο

Εστιατόριο Μικρός Απόπλους , Αδάμας

Ο Χαμός Εστιατόριο

Εστιατόριο Ω! Χαμός, Παπικινού – Αδάμας